Werkwijze

Meestal komt iemand bij mij in de praktijk vanwege een fysieke klacht. Niet altijd is een lichamelijke klacht duidelijk aanwezig. Soms overheerst een gevoel van onbehagen of stress, wat belemmerend werkt in het dagelijks leven.
Tijdens de intake luister ik naar uw verhaal, naar datgene wat voor u belangrijk is om op dat moment te delen. Ik stel vragen waar nodig om meer inzicht in uw situatie te krijgen. Daarna volgt – afhankelijk van de resterende tijd –  een (korte) behandeling.
Voor alles vind ik het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt in een rustige omgeving. In vervolgbehandelingen komen soms aspecten naar boven, die eerder nog niet gezien of gevoeld werden of die nog niet verwoord konden worden. Door shiatsu wordt de verbinding met jezelf verdiept.
In sommige situaties is het prettig om in de periode tussen twee behandelingen in extra ondersteuning te krijgen door middel van bloesemremedies en/of Schüssler celzouten. Vanuit eigen ervaring en het volgen van studie op dit gebied, kan ik hierin adviseren. Het is geen vervanging van reguliere behandeling door een arts of specialist.

Ineke Swaagstra

Twintig jaar geleden startte ik met mijn praktijk voor shiatsu-therapie. Daarnaast gaf ik jaren shiatsu behandelingen op locatie in het bedrijfsleven.

Ik volgde opleidingen en studies, zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling als vaktechnisch. Een kleine bloemlezing hieruit:

De drie-jarige opleiding tot Shiatsu-therapeut bij Academie Qing Bai in Nijmegen. De jaaropleiding tot Bloesemtherapeut bij Bloesemremedies Nederland in Horst. Ook volgde ik daar de cursus Aromatherapie. Bij het Instituut voor Celzouttherapie volgde ik het traject tot Celzoutconsulent. Een twee-jarige opleiding Psychosociale Hulpverlening met lichaamsgerichte methodieken in Utrecht (Stichting Additieve Geneeswijzen) en twee jaar opleiding Intuïtieve Massage bij Margrit Siemerink in Oosterhout. Bij Ars Medica – School voor Homeopathie – HBO medische basiskennis. Jaarlijks volg ik nascholingen, zowel westerse medische basiskennis als vakinhoudelijke lessen.

Door de jaren heen heeft mijn werkwijze zich verder ontwikkeld. Kennis, ervaring, afstemming en intuïtie komen samen. Het leven zelf is mijn belangrijkste leerschool, waarbij het ritme van de seizoenen een bron van inspiratie vormt.

Stoelmassage handen