Veelgestelde vragen

Misschien zijn er na lezing van deze website nog vragen waarop u het antwoord niet gevonden heeft.

Hieronder staat een overzicht van de meest gestelde vragen. Zit het antwoord daar niet bij, neemt u dan alstublieft contact op.

Zorgverzekeraars:
Shiatsu behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverkering.
Ze vallen buiten het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Raadpleeg uw verzekering om precies te weten voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
Op Zorgwijzer.nl vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars die shiatsu-therapie in 2020 vergoeden.

In de VGZ-zorggids kunt u de Praktijk vermelding terugvinden.

Registraties:
NVST : Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
RBCZ : Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ    : Register Tuchtrecht Complementaire Zorg
Ik ben in het bezit van het diploma SHO Registeropleiding Medische Basiskennis volgens Plato eindtermen.

     

Na de behandeling ontvangt u een factuur per email. Deze dient u binnen 8 dagen te voldoen. De factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd, geannuleerd te worden. Bij te late afmelding of zonder bericht niet verschijnen op een afspraak, worden de consultkosten volledig in rekening gebracht.

Zolang er speciale maatregelen gelden ter preventie van het Corona-virus, mogen afspraken kosteloos op ieder moment afgezegd worden, wanneer dat noodzakelijk is.
Wilt u op het laatste moment een afspraak annuleren, dan kan dat alleen telefonisch of via app of sms.

Shiatsu of acupressuur of “acupunctuur zonder naalden” bestaat al duizenden jaren. Ontstaan in China en verder ontwikkeld in Japan. Door shi (=vinger) atsu (=druk) wordt druk uitgeoefend op energiepunten in het lichaam. Zo wordt contact gemaakt met het netwerk van energiebanen (meridianen).

Deze meridianen kun je vergelijken met stromende rivieren. Als er rommel in de rivier ligt, verandert de stroming. Als er blokkades in het lichaam ontstaan, verandert het energielevel. Alle meridianen zijn met elkaar en met onze organen (lever, galblaas, hart, dunne darm, maag, milt, longen, dikke darm, nieren en blaas) verbonden. Ons bloed voorziet ons fysieke lichaam van voeding. Meridianen laten helende energie door alle fysieke systemen circuleren. Daarnaast beïnvloeden de meridianen hoe wij ons psychisch, emotioneel, mentaal en spiritueel voelen. Door de aanraking wordt direct gewerkt met essentiële levensenergie die in ieder levend wezen aanwezig is; ook wel Qi, Chi of Ki genoemd.

Shiatsu is geschikt voor jong en oud. Door regelmatig een shiatsu behandeling te ontvangen, bevorder je actief en preventief je eigen gezondheid.

Klachten die zich goed laten behandelen met shiatsu: ademhalingsproblemen, gespannen schouders, gewrichtsklachten, hormonale klachten, hoofdpijnen, rugklachten, spijsverteringsklachten, nervositeit, angst, stress, klachten die voortkomen uit verlies en rouw.

Shiatsu-therapie op de stoel
Door het activeren van de meridianen stroomt de energie beter door het lichaam.
De bloedcirculatie verbetert.
Spanning en stress verdwijnen of verminderen.
Pijn aan nek, rug, schouders, armen, handen en/of polsen vermindert of verdwijnt.
Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot, hetgeen doorwerkt in de lichaamshouding.
De vitaliteit neemt toe.

Essentiële oliën ontlenen hun geneeskrachtige eigenschappen aan de plantenwereld. Geurige essentiële oliën brengen geest, lichaam en emoties in evenwicht.

Het is prettig als u soepele kleding draagt van ademend materiaal; bijvoorbeeld katoen, viscose, wol etc. Sokken houden de voeten lekker warm tijdens de behandeling. Gebruik geen make-up, parfum of sterke deodorant.

De Vijf Elementen Filosofie vormt een van de pijlers van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ze is gebaseerd op een oeroud principe: de cirkel. De elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water volgen elkaar op en vormen samen de cirkel. Ze beïnvloeden elkaar en houden elkaar in evenwicht. De Vijf Elementen symboliseren een proces in een groter geheel.

Deze cyclus vindt ook plaats in ons eigen leven: Hout (geboorte) → Vuur (puberteit) → Aarde (volwassenheid) → Metaal (ouderdom) → Water (dood). Waarna de cirkel rond is en een nieuwe cyclus start. In dit concept past de gedachte dat energie nooit verloren gaat en alles met alles verbonden is.

In ons lichaam zien we deze Vijf Elementen cyclus ook terug. Via het netwerk van meridianen (energiekanalen) staan onze organen met elkaar in verbinding: Hout (Galblaas en Lever) → Vuur (Dunne darm en Hart) → Aarde (Maag en Milt) → Metaal (Dikke darm en Long) → Water (Blaas en Nier).

Hetzelfde zien we terug in de natuur: Hout (de boom ontluikt in het voorjaar met nieuw blad) → Vuur (in de zomer bereikt ze haar hoogtepunt in de groei) → Aarde (haar vruchten rijpen en worden afgeworpen in de nazomer) → Metaal (ze laat haar blad los in de herfst) → Water (ze komt tot rust in de winter).

Naarmate de geneeskunde zich verder ontwikkelde, breidde deze theorie zich verder uit. Behalve organen, pasten ook de vijf zintuigen, de weefsels, emoties en voedsel binnen het concept van de Vijf Elementen.

Bloesemremedies zijn vloeibare preparaten, gemaakt van bloemen en bloesems van bomen en struiken. Een bloesemremedie helpt je bij het bewust worden van emotionele, mentale en spirituele kwaliteiten in jezelf. Vervolgens helpt ze je deze kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen en de patronen, die je belemmeren in je ontwikkeling, los te laten.
Bloesemremedies zijn geschikt voor kinderen, volwassenen, dieren en planten.
Ze kunnen naast reguliere medicijnen en therapieën gebruikt worden. Het zijn geen chemische middelen en ze zijn veilig in het gebruik. Enkele malen per dag neem je een aantal druppeltjes in, uit een 10 of 30 cc flesje.

Celzouten zorgen ervoor dat ons lichaam voedingsstoffen beter opneemt en gebruikt, waardoor de cellen goed en doelgericht kunnen functioneren. Mineralen zijn de basis van het leven. Cellen kunnen niet opgebouwd worden zonder mineralen. Dr. Schüssler en zijn tijdgenoten ontdekten in de 19e eeuw dat iedere lichaamscel een bepaalde behoefte heeft aan zeer specifieke voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen herkende men als mineraalstoffen of “levenszouten”. Dr. Schüssler ontwikkelde celzouten die identiek zijn aan de minerale zouten in ons lichaam. Hij ontdekte dat ziekte vaak ontstaat door een tekort aan bouwstoffen in de cel.
Door de celzouten te verwrijven en te verdunnen wordt de werkzame stof van het celzout via het mondslijmvlies gemakkelijk opgenomen en naar de cellen in het lichaam getransporteerd.

Celzouten laten zich goed combineren met andere therapieën, zoals homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en bloesemtherapie. Ze kunnen het lichaam helpen reguliere geneesmiddelen beter op te nemen. Raadpleeg bij twijfel over het gebruik van celzouten een deskundige en bij ernstige klachten altijd een arts!

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Gegevensbescherming Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Bij waarneming door een andere therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’.
 • de kosten van het consult